کلام روشن خدا خطاب به انسان، دکتر عبدالرّحیم سلیمانی

فایل صوتی سخنرانی سخنران: دکتر عبدالرّحیم سلیمانی عنوان اصلی: دینداری خردمندانه در مکتب علوی، جلسه نهم عنوان فرعی: قرآن، کلام روشن خدا خطاب به انسان...

ادامه مطلب

قرآن، چالشهای حقوق بشری و متفکران مسلمان، دکتر مصطفی میراحمدی، جلسه چهارم

فایل صوتی سخنرانی سخنران: دکتر مصطفی میراحمدی عنوان: قرآن، چالشهای حقوق بشری و متفکران مسلمان، جلسه چهارم تاریخ سخنرانی: 23 تیر ۹۵ انجمن اسلامی مهندسین

ادامه مطلب

قرآن، چالشهای حقوق بشری و متفکران مسلمان، دکتر مصطفی میراحمدی، جلسه سوم

فایل صوتی سخنرانی سخنران: دکتر مصطفی میراحمدی عنوان: قرآن، چالشهای حقوق بشری و متفکران مسلمان، جلسه سوم تاریخ سخنرانی: 9 تیر ۹۵ انجمن اسلامی مهندسین

ادامه مطلب