کلام روشن خدا خطاب به انسان، دکتر عبدالرّحیم سلیمانی

فایل صوتی سخنرانی سخنران: دکتر عبدالرّحیم سلیمانی عنوان اصلی: دینداری خردمندانه در مکتب علوی، جلسه نهم عنوان فرعی: قرآن، کلام روشن خدا خطاب به انسان...

ادامه مطلب