قرآن، چالشهای حقوق بشری و متفکران مسلمان، دکتر مصطفی میراحمدی، جلسه چهارم

فایل صوتی سخنرانی سخنران: دکتر مصطفی میراحمدی عنوان: قرآن، چالشهای حقوق بشری و متفکران مسلمان، جلسه چهارم تاریخ سخنرانی: 23 تیر ۹۵ انجمن اسلامی مهندسین

ادامه مطلب