قرآن، چالشهای حقوق بشری و متفکران مسلمان، دکتر مصطفی میراحمدی، جلسه سوم

فایل صوتی سخنرانی سخنران: دکتر مصطفی میراحمدی عنوان: قرآن، چالشهای حقوق بشری و متفکران مسلمان، جلسه سوم تاریخ سخنرانی: 9 تیر ۹۵ انجمن اسلامی مهندسین

ادامه مطلب