چرایی و چیستی وحی، دکتر عبدالرّحیم سلیمانی

فایل صوتی سخنرانی سخنران: دکتر عبدالرّحیم سلیمانی عنوان اصلی: دینداری خردمندانه در مکتب علوی، جلسه هشتم عنوان فرعی: چرایی و چیستی وحی تاریخ سخنرانی: 2 تیر ۹۵ انجمن...

Continue Reading