جزمیت و تعصب، دو مانع اصلی آزاداندیشی، دکتر عبدالرّحیم سلیمانی

سخنران: دکتر عبدالرّحیم سلیمانی عنوان اصلی: دینداری خردمندانه در مکتب علوی، جلسه هفتم عنوان فرعی: جزمیت و تعصب، دو مانع اصلی آزاداندیشی تاریخ سخنرانی: 19 خرداد ۹۵...

ادامه مطلب