پیام وحی، دعوت به آزاداندیشی، دکتر عبدالرحیم سلیمانی

سخنران: دکتر عبدالرحیم سلیمانی عنوان اصلی: دینداری خردمندانه در مکتب علوی، جلسه دوم عنوان فرعی: پیام وحی، دعوت به آزاداندیشی تاریخ سخنرانی: 8 اردیبهشت ۹۵ انجمن اسلامی مهندسین

Continue Reading

حقوق شهروندی از دیدگاه امیرالمومنین، دکتر محمدمهدی جعفری

سخنران: دکتر محمدمهدی جعفری عنوان: حقوق شهروندی از دیدگاه امیرالمومنین تاریخ سخنرانی: یک اردیبهشت 95، به مناسبت 13 رجب، میلاد امیرالمومنین انجمن اسلامی مهندسین

Continue Reading

ضرورت تبیین عقلانی دین در دنیای امروز، دکتر عبدالرحیم سلیمانی

سخنران: دکتر عبدالرحیم سلیمانی عنوان اصلی: دینداری خردمندانه در مکتب علوی، جلسه اول عنوان فرعی: ضرورت تبیین عقلانی دین در دنیای امروز تاریخ سخنرانی: 25 فروردین 95...

Continue Reading