ضرورت تبیین عقلانی دین در دنیای امروز، دکتر عبدالرحیم سلیمانی

سخنران: دکتر عبدالرحیم سلیمانی عنوان اصلی: دینداری خردمندانه در مکتب علوی، جلسه اول عنوان فرعی: ضرورت تبیین عقلانی دین در دنیای امروز تاریخ سخنرانی: 25 فروردین 95...

ادامه مطلب

نویافته هایی پیرامون واکنش کیفری اسلام نسبت به وقوع فحشاء جنسی (اسلام و سنگسار؟)، امیرحسین ترکاشوند، جلسه اول

با سلام سلسله بحثهایی تحت عنوان زیر در انجمن اسلامی مهندسین حول موضوع سنگسار آغاز شده است: عنوان: نویافته هایی پیرامون واکنش کیفری اسلام نسبت...

ادامه مطلب

بازخوانی آیه ۳۴ سوره نساء(واضربوهن)، امیرحسین ترکاشوند، جلسه دوم

به نام خدا انجمن اسلامی مهندسین برگزار می کند: جلسه تفسیر موضوعی قرآن کریم عنوان: بازخوانی آیه 34 سوره نساء(واضربوهن)، جلسه دوم سخنران: امیرحسین ترکاشوند...

ادامه مطلب

نگرش سیستمی به شرک در قرآن، مهندس پورحقانی

سخنران: آقای مهندس پورحقانی تاریخ سخنرانی: 2 مرداد 92 عنوان: نگرش سیستمی به شرک در قرآن مقاله ضمیمه شرک: http://iaiengineers.org/docs/920502_Poorhaghani.pdf مقاله ضمیمه دعا و عبادت: http://iaiengineers.org/docs/920502_Poorhaghani_2.pdf انجمن اسلامی...

ادامه مطلب