• تماس با انجمن

  تماس تلفنی:

  شما می توانید شنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه بعد ازظهر از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ با انجمن اسلامی مهندسین تماس بگیرید.

  تلفن تماس: ۲۲۲۷۴۷۳۸-۲۱-۹۸+

  ارسال فکس:

  برای ارسال فکس لطفا فکس خود را به شماره زیر ارسال کنید:

  شماره فاکس: ۲۲۲۷۴۷۳۸-۲۱-۹۸+

  تماس با پست الکترونیک:

  برای ارسال پست الکترونیک لطفا با آدرس زیر تماس بگیرید:

  پست الکترونیک: Info@IAIEngineers.org

هم اکنون به سخنرانی های انجمن گوش دهید

دریافت اخبار انجمن:

برای دریافت اخبار انجمن اسلامی مهندسین ، آدرس ایمیل خود را اینجا بدهید: