• جلسات هفتگی

  جلسات هفتگی انجمن اسلامی مهندسین در سال ۹۵ به شرح زیر برگزار می گردد:

  جلسات تفسیر ترتیبی قرآن کریم

  سه شنبه ها، از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰

  با مدیریت دکتر فریدون سحابی

  با مشارکت همه قرآن پژوهان

  جلسات چهارشنبه

  موضوع جلسات چهارشنبه به صورت موردی اعلام می گردد و از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ برگزار می گردد.

  جلسات تعلیم کتاب و حکمت

  شنبه ها، از ساعت ۱۷ تا ۱۹

  با مدیریت مهندس محمدمهدی دانشیان

هم اکنون به سخنرانی های انجمن گوش دهید

دریافت اخبار انجمن:

برای دریافت اخبار انجمن اسلامی مهندسین ، آدرس ایمیل خود را اینجا بدهید: