• %d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c

  قرآن، چالشهای حقوق بشری و متفکران مسلمان، دکتر مصطفی میراحمدی، جلسه چهارم

  فایل صوتی سخنرانی

  سخنران: دکتر مصطفی میراحمدی

  عنوان: قرآن، چالشهای حقوق بشری و متفکران مسلمان، جلسه چهارم

  تاریخ سخنرانی: ۲۳ تیر ۹۵

  انجمن اسلامی مهندسین

هم اکنون به سخنرانی های انجمن گوش دهید

دریافت اخبار انجمن:

برای دریافت اخبار انجمن اسلامی مهندسین ، آدرس ایمیل خود را اینجا بدهید: