• نویافته هایی پیرامون واکنش کیفری اسلام نسبت به وقوع فحشاء جنسی (اسلام و سنگسار؟)، امیرحسین ترکاشوند، جلسه اول

  با سلام

  سلسله بحثهایی تحت عنوان زیر در انجمن اسلامی مهندسین حول موضوع سنگسار آغاز شده است:

  عنوان: نویافته هایی پیرامون واکنش کیفری اسلام نسبت به وقوع فحشاء جنسی (اسلام و سنگسار؟)

  سخنران: امیرحسن ترکاشوند

  شامل سه بخش:
  بخش۱- فضاشناسی نزول: در بستری از افراط و تفریط (افراط اهل کتاب ، تفریط اعراب جاهلی)
  بخش۲- واکنش اسلام: نسخ سنگسار ، نفی بی خیالی
  بخش۳- مبارزه ی نرم ائمه با غلظتهای سنگسار

  جلسه اول: چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ساعت ۱۶ تا ۱۸

  از شما دعوت می کنیم، با حضور خود و دعوت از علاقه مندان، جلسات انجمن را پربارتر کنید.

  با تشکر

  انجمن اسلامی مهندسین

هم اکنون به سخنرانی های انجمن گوش دهید

دریافت اخبار انجمن:

برای دریافت اخبار انجمن اسلامی مهندسین ، آدرس ایمیل خود را اینجا بدهید: