• نگرش سیستمی به شرک در قرآن، مهندس پورحقانی

  سخنران: آقای مهندس پورحقانی تاریخ سخنرانی: ۲ مرداد ۹۲ عنوان: نگرش سیستمی به شرک در قرآن مقاله ضمیمه شرک: http://iaiengineers.org/docs/920502_Poorhaghani.pdf مقاله ضمیمه دعا و عبادت: http://iaiengineers.org/docs/920502_Poorhaghani_2.pdf انجمن اسلامی مهندسین

  ادامه مطلب...

 • تحلیل سیستمی شفاعت در قرآن(پرسش و پاسخ)، مهندس پورحقانی

  عنوان سخنرانی: تحلیل سیستمی شفاعت در قرآن(پرسش و پاسخ) سخنران: آقای مهندس پورحقانی تاریخ سخنرانی: چهارشنبه ۱۹ تیر ۹۲ انجمن اسلامی مهندسین

  ادامه مطلب...

 • تحلیل سیستمی شفاعت در قرآن، مهندس پورحقانی

  سخنران: آقای مهندس پورحقانی تاریخ سخنرانی: ۵ تیر ۹۲ عنوان: تحلیل سیستمی شفاعت در قرآن مقاله ضمیمه: http://iaiengineers.org/docs/920405_Poorhaghani.pdf انجمن اسلامی مهندسین

  ادامه مطلب...

 • تحلیل سیستمی شفاعت در قرآن، مهندس پورحقانی

  به نام خدا انجمن اسلامی مهندسین، برگزار می کند: عنوان سخنرانی: تحلیل سیستمی شفاعت در قرآن سخنران: مهندس پورحقانی چهارشنبه ۵ تیر ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ از همه دوستان، دعوت می کنیم در این جلسه مشارکت کنند، و دیگر علاقه مندان در این زمینه را نیز به این جلسات فراخوانند، و با حضور خود جلسات […]

  ادامه مطلب...

 • خواب و تئوری نفس(پرسش و پاسخ)، مهندس پورحقانی

  عنوان سخنرانی: خواب و تئوری نفس (پرسش و پاسخ) سخنران: مهندس پورحقانی تاریخ سخنرانی: چهارشنبه ۲۲ خرداد انجمن اسلامی مهندسین

  ادامه مطلب...

 • خواب و تئوری نفس(پرسش و پاسخ)، مهندس پورحقانی

  به نام خدا انجمن اسلامی مهندسین، برگزار می کند: عنوان سخنرانی: خواب و تئوری نفس (پرسش و پاسخ) سخنران: مهندس پورحقانی چهارشنبه ۲۲ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ از همه دوستان، دعوت می کنیم در این جلسه مشارکت کنند، و دیگر علاقه مندان در این زمینه را نیز به این جلسات فراخوانند، و با حضور خود جلسات […]

  ادامه مطلب...

 • خواب و تئوری نفس، مهندس پورحقانی

  سخنران: آقای مهندس پورحقانی تاریخ سخنرانی: ۸ خرداد ۹۲ عنوان: خواب و تئوری نفس متن پیاده شده سخنرانی: http://iaiengineers.org/docs/920308_Poorhaghani.pdf انجمن اسلامی مهندسین

  ادامه مطلب...

 • قانون زوجیت و حرکت جوهری ملاصدرا، مهندس پورحقانی

  سخنران: آقای مهندس پورحقانی تاریخ سخنرانی: ۲۵ اردیبهشت ۹۲ عنوان: قانون زوجیت و حرکت جوهری ملاصدرا متن پیاده شده سخنرانی: http://iaiengineers.org/docs/920225_Poorhaghani.pdf انجمن اسلامی مهندسین

  ادامه مطلب...

هم اکنون به سخنرانی های انجمن گوش دهید

دریافت اخبار انجمن:

برای دریافت اخبار انجمن اسلامی مهندسین ، آدرس ایمیل خود را اینجا بدهید: