قرآن، چالشهای حقوق بشری و متفکران مسلمان، دکتر مصطفی میراحمدی، جلسه سوم

فایل صوتی سخنرانی سخنران: دکتر مصطفی میراحمدی عنوان: قرآن، چالشهای حقوق بشری و متفکران مسلمان، جلسه سوم تاریخ سخنرانی: 9 تیر ۹۵ انجمن اسلامی مهندسین

ادامه مطلب

چرایی و چیستی وحی، دکتر عبدالرّحیم سلیمانی

فایل صوتی سخنرانی سخنران: دکتر عبدالرّحیم سلیمانی عنوان اصلی: دینداری خردمندانه در مکتب علوی، جلسه هشتم عنوان فرعی: چرایی و چیستی وحی تاریخ سخنرانی: 2 تیر ۹۵ انجمن...

ادامه مطلب