بعثت و همنوایی قرآن و بُرهان، دکتر عبدالرحیم سلیمانی

سخنران: دکتر عبدالرحیم سلیمانی عنوان اصلی: دینداری خردمندانه در مکتب علوی، جلسه سوم عنوان فرعی: بعثت و همنوایی قرآن و بُرهان، به مناسبت عید مبعث تاریخ...

ادامه مطلب